top of page
RAN HOME

RAN_RETROSPECTIVE AND NOWNESS

RAN je architektonická kancelária so sídlom v Košiciach. Nemá zamerenie na konkrétne zadanie, typológiu, alebo veľkosť projektu - zaoberá sa vývojom a realizáciou projektov s vedomím o súčasných témach a zároveň autorskym spôsobom reaguje na konkrétne zadanie, individualitu klienta a špecifickosť kontextu budovy či miesta.

Pri navrhovaní sa prihliada na koncept, detail, rovnako ako aj na materiálový súlad a spôsob, ktorým budú priestory využívané. Neexistuje zlé zadanie, iba nesprávny uhol pohľadu.

RAN is an architectural practise based in Kosice. The main focus of the work is not conditional on the assignment, typology or size of the project - engages in the development and implementation of projects with an awareness of contemporary topics and at the same time reacts in auteur way to a specific tasks, the individuality of the client and the specificity of the context of the building or site.

When designing, the concept, the detail, as well as the material consistency and the way how the premises will be used, are taken into account.

The assignment cannot be wrong, only the perspective can.

Ing.arch. Zoran Trpčevski

*1991 Košice, autorizovaný architekt (AA 2604)

2011-2018 Fakulta Architektury, České Vysoké Učení Technické (ČVUT) - Praha, Česká republika

2015 College of Architecture and Urban Planning (CAUP), Tongji University 同舟共济 -  Shanghai, China

2017 Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - México city, México

2018-2021 Atrium Architekti, Košice

*2021 RAN


 

+421 915 629 770

zoran@ran.sk

Nerudova 4

040 01 Košice

  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page